Disclaimer

 

De vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie wijst u ten aanzien van de internetsite op het volgende:
De op deze internetsite getoonde informatie wordt door Valleivlees met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is.

De internetsite en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Valleivlees. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Valleivlees. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk niet commercieel gebruik.

Hoewel de vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie  alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Valleivlees niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsite via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar internetsites buiten het domein van de vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie . Deze zijn geen eigendom van de vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie Valleivlees, en zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de internetsite van de vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie. Hoewel de vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door de vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie  worden onderhouden wordt afgewezen.
 

De vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van deze internetsite.